ProCut omni

Inox-Fer è lieta di annunciare l’introduzione di una nuova gamma di macchinari ProCut OMNI, ossia cutter mixer per piccole e medie imprese quali aziende agricole, pasticcerie e ristoranti...